ລະບົບໄຟຟ້າ FR4 PCB

2 layer high copper pcb

ເພດານທອງແດງຊັ້ນ 2 ຊັ້ນ

2 layer pcb

pcb ຊັ້ນ 2 ຊັ້ນ

4 layer pcb (2)

ແຜ່ນຊັ້ນ 4 ຊັ້ນ

4 layer pcb (3)

ແຜ່ນຊັ້ນ 4 ຊັ້ນ

4 layer pcb (4)

ແຜ່ນຊັ້ນ 4 ຊັ້ນ

4 layer pcb

ແຜ່ນຊັ້ນ 4 ຊັ້ນ

6 layer pcb

pcb ຊັ້ນ 6 ຊັ້ນ

8 layer pcb

pcb 8 ຊັ້ນ

10 layer pcb (2)

pcb ຊັ້ນ 10 ແຜ່ນ

10 layer pcb

pcb ຊັ້ນ 10 ແຜ່ນ

12 layer pcb

ແຜ່ນຊັ້ນ 12 ຊັ້ນ

10 layer pcb

18 ຊັ້ນ pcb